Windows:hamradio de luxe       multidecoder software en set besturing       download            gratis
Mixwin                        multidecoder software                                 download            50 euro
Orbitron                      Satteliet track software                                download            gratis
Airlink express            multidecoder software                                  download            gratis
Lux-log                       Logboek programma                                    download            gratis
JT65 HF                     mooi progr. voor de mode JT65                      download            gratis




MAC OS:
Mcdoppler               Satteliet track software                                download              98 dollar
FLdigi                     multimode decodeer software                        download               gratis
MacLogger              Logboek programma                                    download              95 dollar






Linux:
Fldigi                       multimode decodeer software                       download               gratis
Qsstv                       sstv programma                                          download               gratis
Een mooie link voor ham software voor linux                                  download             







Android:
Een mooie link voor het vinden van hamsoftware voor android                        download