N Scorekaart

Hier onder vind u uw scorekaart voor het zojuist gemaakte N-Examen.
Om te slagen moet u minimaal 29 vragen goed hebben.

GoedIs een juist antwoord , FoutIs een fout antwoord
Achter het vraagnummer staat het correcte antwoord.U heeft 0 vragen goed en vragen fout beantwoord.