Antenne

Antennebureau schenkt aandacht aan radiozendamateurs

In een speciale nieuwsbrief van het Antennebureau, onderdeel van het Agentschap Telecom, aandacht voor radiozendamateurs en hun zendmasten. De nieuwsbrief is bedoeld om te informeren over wat radiozendamateurs doen en binnen welke grenzen zij mogen opereren.

Vragen over radiozendamateurs

Vooral bedoeld om eventuele gebruikers die klachten hebben over radiozendamateurs te informeren over wat zij mogen en zoal doen. Nederland telt ongeveer 12.500 radiozendamateurs en het zendamateurisme bestaat al ruim 100 jaar. Storingen op apparatuur door radiozendamateurs zijn vaak eenvoudig, al dan niet samen, op te lossen.

Een radiozendamateur zendt niet continu, waardoor er niet 24 uur per dag sprake is van elektromagnetische straling.

Wanneer de storing niet in goed overleg opgelost kan worden door beide partijen kan een storing op apparatuur door radiozendamateurs gemeld worden bij het Agentschap Telecom. Het AT kijkt dan met de melder, de inspecteur en betrokken zendamateur naar de oorzaak van de storing.

Reageer op dit artikel

Geef een reactie